Ra mắt bộ skins Ma Pháp Sư 2020 – Kog’Maw hóa Pokemon

0
978

Cùng chiêm ngưỡng bộ Skins Ma Pháp Sư đã chính thức lộ diện trong LMHT, theo đó 3 vị tướng sẽ sở hữu dòng skin này là Zoe, Kog’Maw và Shaco.

3 vị tướng may mắn được RIOT trang bị cho những bộ trang phục Ma Pháp Sư 2020: 

Kog’Maw Ma Pháp Sư (1350 RP).

Kogmaw
Kogmaw
Kog'Maw Ma Pháp Sư (1350 RP).
Kog’Maw Ma Pháp Sư (1350 RP).
Kog'Maw Ma Pháp Sư
Kog’Maw Ma Pháp Sư
Kog'Maw Ma Pháp Sư - Pokemon
Kog’Maw Ma Pháp Sư – Pokemon
Kog'Maw Ma Pháp Sư - Hồi về bệ cổ đá
Kog’Maw Ma Pháp Sư – Hồi về bệ cổ đá
Kog'Maw Ma Pháp Sư - Đánh thường
Kog’Maw Ma Pháp Sư – Đánh thường
Kog'Maw Ma Pháp Sư - Nội tại
Kog’Maw Ma Pháp Sư – Nội tại
Kog'Maw Ma Pháp Sư - Skill Q
Kog’Maw Ma Pháp Sư – Skill Q
Kog'Maw Ma Pháp Sư - Skill W
Kog’Maw Ma Pháp Sư – Skill W
Kog'Maw Ma Pháp Sư - Skill R
Kog’Maw Ma Pháp Sư – Skill R

Shaco Ma Pháp Sư (1350 RP)

Shaco Ma Pháp Sư - 1350 RP
Shaco Ma Pháp Sư – 1350 RP
Shaco Ma Pháp Sư - Vị tướng đi rừng
Shaco Ma Pháp Sư – Vị tướng đi rừng
Shaco Ma Pháp Sư - Skins
Shaco Ma Pháp Sư – Skins
Shaco Ma Pháp Sư - Skins 1350 RP
Shaco Ma Pháp Sư – Skins 1350 RP
Shaco Ma Pháp Sư - Hiệu ứng hồi về nhà chính
Shaco Ma Pháp Sư – Hiệu ứng hồi về nhà chính
Shaco Ma Pháp Sư - Jungler
Shaco Ma Pháp Sư – Jungler
Shaco Ma Pháp Sư - Khi hạ gục
Shaco Ma Pháp Sư – Khi hạ gục
Shaco Ma Pháp Sư - Skill Q
Shaco Ma Pháp Sư – Skill Q
Shaco Ma Pháp Sư - Skill W
Shaco Ma Pháp Sư – Skill W
Shaco Ma Pháp Sư - Skill E
Shaco Ma Pháp Sư – Skill E

Zoe Ma Pháp Sư (1350 RP)

Zoe Ma Pháp Sư - 1350 RP
Zoe Ma Pháp Sư – 1350 RP
Zoe Ma Pháp Sư - Poster
Zoe Ma Pháp Sư – Poster
Zoe Ma Pháp Sư - Ctrl 1 2 3 4
Zoe Ma Pháp Sư – Ctrl 1 2 3 4
Zoe Ma Pháp Sư - Skin 1350 RP
Zoe Ma Pháp Sư – Skin 1350 RP
Zoe Ma Pháp Sư - Hiệu ứng hồi về nhà
Zoe Ma Pháp Sư – Hiệu ứng hồi về nhà
Zoe Ma Pháp Sư - Hit
Zoe Ma Pháp Sư – Hit
Zoe Ma Pháp Sư - Skill Q
Zoe Ma Pháp Sư – Skill Q
Zoe Ma Pháp Sư - Skill W
Zoe Ma Pháp Sư – Skill W
Zoe Ma Pháp Sư - Skill E
Zoe Ma Pháp Sư – Skill E
Zoe Ma Pháp Sư - Ultimate
Zoe Ma Pháp Sư – Ultimate

Ngoài ra còn có thêm phiên bản Zoe Ma Pháp Sư Hàng Hiệu.

Zoe Ma Pháp Sư Hàng Hiệu.
Zoe Ma Pháp Sư Hàng Hiệu.
Zoe Ma Pháp Sư Hàng Hiệu - Skins
Zoe Ma Pháp Sư Hàng Hiệu – Skins
Zoe Ma Pháp Sư Phiên bản Hàng Hiệu
Zoe Ma Pháp Sư Phiên bản Hàng Hiệu
Zoe Ma Pháp Sư Phiên bản Hàng Hiệu trong trận
Zoe Ma Pháp Sư Phiên bản Hàng Hiệu trong trận
Zoe Ma Pháp Sư Phiên bản Hàng Hiệu - Hồi về bệ cổ đá
Zoe Ma Pháp Sư Phiên bản Hàng Hiệu – Hồi về bệ cổ đá
Zoe Ma Pháp Sư Phiên bản Hàng Hiệu - Hit thường
Zoe Ma Pháp Sư Phiên bản Hàng Hiệu – Hit thường
Zoe Ma Pháp Sư Phiên bản Hàng Hiệu - Skill Q
Zoe Ma Pháp Sư Phiên bản Hàng Hiệu – Skill Q
Zoe Ma Pháp Sư Phiên bản Hàng Hiệu - Skill W
Zoe Ma Pháp Sư Phiên bản Hàng Hiệu – Skill W
Zoe Ma Pháp Sư Phiên bản Hàng Hiệu
Zoe Ma Pháp Sư Phiên bản Hàng Hiệu
Zoe Ma Pháp Sư Phiên bản Hàng Hiệu - Bóng ngủ
Zoe Ma Pháp Sư Phiên bản Hàng Hiệu – Bóng ngủ
Zoe Ma Pháp Sư Phiên bản Hàng Hiệu - Ultimate
Zoe Ma Pháp Sư Phiên bản Hàng Hiệu – Ultimate

FOLLOW US:

Pinterest – Game 79

INSTAGRAM – GAME 79