ĐTCL: Thông tin chi tiết + Cách ghép Trang Bị Hắc Ám Mùa 5 ( Phần 2)

0
850

Với phần trước, chúng ta đã biết một số thông tin về Trang Bị Hắc Ám Mùa 5. Tiếp tục điểm qua những trang bị hắc ám còn lại dành cho mùa này nhé.

23. Biểu Tượng Tiên Hắc Ám

Công Thức

Hắc Xẻng Vàng Trang Bị Hắc Ám mùa 5 Hắc Xẻng Vàng + Hắc Nước Mắt Nữ Thần Trang Bị Hắc Ám mùa 5 Hắc Nước Mắt Nữ Thần = Biểu Tượng Tiên Hắc Ám - Trang Bị Hắc Ám mùa 5 Biểu Tượng Tiên Hắc Ám

Chỉ Số
 • +15 Năng lượng
Công Dụng

Tướng đeo trang bị được tính là tướng Tiên Hắc Ám.

24. Biểu Tượng Đồ Long

Công Thức

Hắc Xẻng Vàng Hắc Xẻng Vàng + Hắc Gậy Quá Khổ Trang Bị Hắc Ám mùa 5 Hắc Gậy Quá Khổ = Biểu Tượng Đồ Long Trang Bị Hắc Ám mùa 5 Biểu Tượng Đồ Long

Chỉ Số
 • +10 Sát thương Kỹ năng
Công Dụng

Tướng đeo trang bị được tính là tướng Đồ Long.

25. Đại Quỷ Thư Morello

Công Thức

Hắc Đai Khổng Lồ Trang Bị Hắc Ám mùa 5 Hắc Đai Khổng Lồ + Hắc Gậy Quá Khổ Trang Bị Hắc Ám mùa 5 Hắc Gậy Quá Khổ = Đại Quỷ Thư Morello Trang Bị Hắc Ám mùa 5 Đại Quỷ Thư Morello

Chỉ Số
 • +150 Máu
 • +10 Sát thương Kỹ năng
Công Dụng

Kỹ năng của chủ sở hữu gây ít hơn 50% sát thương so với thông thường. Tuy nhiên, kỹ năng đó sẽ gây sát thương chuẩn tương đương với 100% máu tối đa của tướng địch trong vòng 25 giây. Đồng thời, mục tiêu bị giảm 50% khả năng hồi phục trong thời gian bị thiêu đốt.

26. Áo Choàng Thủy Ngân Ác Quỷ

Công Thức

Hắc Áo Choàng Bạc Hắc Áo Choàng Bạc + Hắc Găng Đấu Tập Hắc Găng Đấu Tập = Áo Choàng Thủy Ngân Ác Quỷ Áo Choàng Thủy Ngân Ác Quỷ

Chỉ Số
 • +20 Kháng Phép
 • +20% Tỉ lệ Né
Công Dụng

Tướng sở hữu sẽ miễn nhiễm khống chế nhưng bị giảm 25% máu tối đa.

27. Mũ Nguyền Rủa Rabadon

Công Thức

Hắc Gậy Quá Khổ Hắc Gậy Quá Khổ + Hắc Gậy Quá Khổ Hắc Gậy Quá Khổ = Mũ Nguyền Rủa Rabadon Mũ Nguyền Rủa Rabadon

Chỉ Số
 • +20 Sát thương Kỹ năng
Công Dụng

Chủ sở hữu nhận thêm 125% sát thương kỹ năng và bị giảm 25% máu tối đa.

28. Đại Bác Liên Thanh Chết Chóc

Công Thức

Hắc Cung Gỗ Trang Bị Hắc Ám mùa 5 Hắc Cung Gỗ + Hắc Cung Gỗ Hắc Cung Gỗ = Đại Bác Liên Thanh Chết Chóc Đại Bác Liên Thanh Chết Chóc

Chỉ Số
 • +20% Tốc Độ Đánh
Công Dụng

Chủ sở hữu nhận thêm tầm đánh tương đương với 3 ô trong 2 đòn đánh. Hạ gục đối thủ sẽ làm mới hiệu ứng này. Đòn đánh của tướng sở hữu không thể bị né.

29. Dây Chuyền Thoát Tội

Công Thức

Hắc Đai Khổng Lồ Trang Bị Hắc Ám mùa 5 Hắc Đai Khổng Lồ + Hắc Nước Mắt Nữ Thần Trang Bị Hắc Ám mùa 5 Hắc Nước Mắt Nữ Thần = Dây Chuyền Thoát Tội Trang Bị Hắc Ám mùa 5 Dây Chuyền Thoát Tội

Chỉ Số
 • +150 Máu
 • +15 Năng lượng
Công Dụng

Chủ sở hữu tạo ra một hào quang trên sân đấu và hồi 15% máu đã mất cho đồng minh mỗi 5 giây. Với mỗi lần hồi máu, chủ sở hữu sẽ nhận sát thương chuẩn tương đương với 10% máu hiện tại.

30. Cuồng Cung Runaan Ác Quỷ

Công Thức

Hắc Áo Choàng Bạc Hắc Áo Choàng Bạc + Hắc Cung Gỗ Hắc Cung Gỗ = Cuồng Cung Runaan Ác Quỷ Cuồng Cung Runaan Ác Quỷ

Chỉ Số
 • +20 Kháng Phép
 • +10% Tốc Độ Đánh
Công Dụng

Đòn đánh thường có thêm những tia phụ gây sát thương 60% của tướng lên 2 kẻ địch ở gần. Những tia phụ này có thể chí mạng nhưng không áp dụng hiệu ứng đòn đánh.

31. Áo Choàng Đen Tĩnh Lặng

Công Thức

Hắc Giáp Lưới Trang Bị Hắc Ám mùa 5 Hắc Giáp Lưới + Hắc Găng Đấu Tập Hắc Găng Đấu Tập = Áo Choàng Đen Tĩnh Lặng Trang Bị Hắc Ám mùa 5 Áo Choàng Đen Tĩnh Lặng

Chỉ Số
 • +20 Giáp
 • +10% Tốc Độ Đánh
Công Dụng

Khi giao tranh bắt đầu, bắn ra một tia năng lượng thẳng về phía trước và đằng sau, trì hoãn lần dùng kỹ năng của kẻ địch lẫn đồng minh trúng phải, tăng lượng năng lượng tối đa của chúng lên 50% cho đến khi chúng sử dụng kỹ năng.

32. Ngọn Giáo Shojin Nguyền Rủa

Công Thức

Hắc Kiếm B.F. Hắc Kiếm B.F. + Hắc Nước Mắt Nữ Thần Hắc Nước Mắt Nữ Thần = Ngọn Giáo Shojin Nguyền Rủa Ngọn Giáo Shojin Nguyền Rủa

Chỉ Số
 • +10 Sát thương Đòn đánh
 • +15 Năng lượng
Công Dụng

Đòn đánh cơ bản của tướng sở hữu sẽ hồi lại 14 Năng lượng ở mỗi đòn. Giảm 25% sát thương gây ra của chủ sở hữu.

33. Dao Điện Statikk Của Quỷ

Công Thức

Hắc Cung Gỗ Hắc Cung Gỗ + Hắc Nước Mắt Nữ Thần Trang Bị Hắc Ám mùa 5 Hắc Nước Mắt Nữ Thần = Dao Điện Statikk Của Quỷ Dao Điện Statikk Của Quỷ

Chỉ Số
 • +10% Tốc Độ Đánh
 • +15 Năng lượng
Công Dụng

Mỗi đòn đánh thứ ba của chủ sở hữu gây 65 sát thương phép lên 4 kẻ địch. Đòn đánh chí mạng từ hiệu ứng này giảm 60% kháng phép trong 6 giây. Chủ sở hữu sẽ bị giảm 50% sát thương.

34. Khiên Thái Dương

Công Thức

Hắc Giáp Lưới Hắc Giáp Lưới + Đai Khổng Lồ Đai Khổng Lồ = Khiên Thái Dương Khiên Thái Dương

Chỉ Số
 • +20 Giáp
 • +150 Máu
Công Dụng

Khi bắt đầu trận chiến, và mỗi 2.5 giây sau đó, một kẻ địch ngẫu nhiên trong phạm vi 2 ô sẽ bị thiêu đốt, chịu sát thương tương đương 25% máu tối đa trong 10 giây. Hồi máu của kẻ địch bị thiêu đốt giảm đi 50%.

35. Biểu Tượng Suy Vong

Công Thức

Hắc Xẻng Vàng Trang Bị Hắc Ám mùa 5 Hắc Xẻng Vàng + Hắc Kiếm B.F. Hắc Kiếm B.F. = Biểu Tượng Suy Vong Biểu Tượng Suy Vong

Chỉ Số
 • +10 Sát thương Đòn đánh
Công Dụng

Tướng đeo trang bị được tính là tướng Suy Vong.

36. Bao Tay Đạo Tặc Nguyền Rủa

Công Thức

Hắc Găng Đấu Tập Trang Bị Hắc Ám mùa 5 Hắc Găng Đấu Tập + Hắc Găng Đấu Tập Hắc Găng Đấu Tập = Bao Tay Đạo Tặc Nguyền Rủa Bao Tay Đạo Tặc Nguyền Rủa

Chỉ Số
 • +20% Tỉ lệ Chí mạng
 • +20% Tỉ lệ Né
Công Dụng

Khi giai đoạn dàn trận bắt đầu, chủ sở hữu được mang hai trang bị tạm thời. Những trang bị này luôn là Trang Bị Bóng Tối.

37. Quyền Năng Khổng Lồ Bộc Phát

Công Thức

Hắc Giáp Lưới Hắc Giáp Lưới + Hắc Cung Gỗ Hắc Cung Gỗ = Quyền Năng Khổng Lồ Bộc Phát Quyền Năng Khổng Lồ Bộc Phát

Chỉ Số
 • +20 Giáp
 • +10% Tốc Độ Đánh
Công Dụng

Mỗi khi tướng sở hữu nhận sát thương, unit đó sẽ nhận cộng dồn Chất Nổ. Hiệu ứng này có thể cộng dồn tới vô hạn. Khi tướng sở hữu bị hạ gục, unit đó sẽ phát nổ và gây sát thương chuẩn tương đương với 20% cộng dồn Chất Nổ lên mọi kẻ địch trong bán kính 1 ô.

38. Vuốt Bẫy Nổ

Công Thức

Hắc Đai Khổng Lồ Hắc Đai Khổng Lồ + Hắc Găng Đấu Tập Hắc Găng Đấu Tập = Vuốt Bẫy Nổ Vuốt Bẫy Nổ

Chỉ Số
 • +150 Máu
 • +20% Tỉ lệ Né
Công Dụng

Chặn kỹ năng đầu tiên của địch trúng chủ sở hữu, và làm choáng kẻ dùng kỹ năng đó trong 4 giây. Sau đó tướng của bạn sẽ dịch chuyển tới vị tướng dùng kỹ năng và ép chúng tấn công lẫn nhau. Hai vị tướng đó sẽ gây thêm 20% lên đối thủ còn lại.

39. Biểu Tượng Kỵ Sĩ

Công Thức

Hắc Xẻng Vàng Hắc Xẻng Vàng + Hắc Giáp Lưới Hắc Giáp Lưới = Biểu Tượng Kỵ Sĩ Biểu Tượng Kỵ Sĩ

Chỉ Số
 • +20 Giáp
Công Dụng

Tướng đeo trang bị được tính là tướng Kỵ Sĩ.

40. Biểu Tượng Ma Sứ

Công Thức

Hắc Xẻng Vàng Hắc Xẻng Vàng + Hắc Đai Khổng Lồ Hắc Đai Khổng Lồ = Biểu Tượng Ma Sứ Biểu Tượng Ma Sứ

Chỉ Số
 • +150 Máu
Công Dụng

Tướng đeo trang bị được tính là tướng Ma Sứ.

41. Giáp Nhiễm Độc Warmog

Công Thức

Hắc Đai Khổng Lồ Hắc Đai Khổng Lồ + Hắc Đai Khổng Lồ Hắc Đai Khổng Lồ = Giáp Nhiễm Độc Warmog Giáp Nhiễm Độc Warmog

Chỉ Số
 • +300 Máu
Công Dụng

Tăng 1500 Máu nhưng tướng sở hữu sẽ mất 100 máu mỗi giây.

42. Biểu Tượng Thây Ma

Công Thức

Hắc Xẻng Vàng Hắc Xẻng Vàng + Hắc Găng Đấu Tập Hắc Găng Đấu Tập = Biểu Tượng Thây Ma Biểu Tượng Thây Ma

Chỉ Số
 • +10% Tỉ lệ Chí mạng
 • +10% Tỉ lệ Né
Công Dụng

Tướng đeo trang bị được tính là tướng Thây Ma.

43. Cờ Hiệu Zeke Hắc Ám

Công Thức

Hắc Kiếm B.F. Hắc Kiếm B.F. + Hắc Đai Khổng Lồ Hắc Đai Khổng Lồ = Cờ Hiệu Zeke Hắc Ám Cờ Hiệu Zeke Hắc Ám

Chỉ Số
 • +10 Sát thương Đòn đánh
 • +150 Máu
Công Dụng

Khi giao tranh bắt đầu, tướng sở hữu và đồng minh trong 1 ô cùng hàng nhận thêm 30% tốc độ đánh cho tới hết giao tranh. Hiệu ứng bị nguyền rủa: Tướng sở hữu đánh cắp 40% tốc độ đánh từ đồng minh trong 1 ô cùng hàng.

44. Phong Kiếm Bộc Phát

Công Thức

Hắc Đai Khổng Lồ Hắc Đai Khổng Lồ + Hắc Áo Choàng Bạc Hắc Áo Choàng Bạc = Phong Kiếm Bộc Phát Phong Kiếm Bộc Phát

Chỉ Số
 • +150 Máu
 • +20 Kháng Phép
Công Dụng

Khi bắt đầu giao chiến, chủ sở hữu triệu hồi lốc xoáy ở phía bên kia sân đấu, loại bỏ kẻ địch gần nhất khỏi sân đấu trong 8 giây. Chủ sở hữu cũng bị khống chế tương tự trong vòng 3 giây.

45. Thông Đạo Bóng Tối Zz’Rot

Công Thức

Hắc Đai Khổng Lồ Hắc Đai Khổng Lồ + Hắc Cung Gỗ Hắc Cung Gỗ = Thông Đạo Bóng Tối Zz Thông Đạo Bóng Tối Zz’Rot

Chỉ Số
 • +150 Máu
 • +20 Kháng Phép
Công Dụng

Khi tướng sở hữu bị hạ gục, triệu hồi một con bọ hư không với 500 máu để tiếp tục chiến đấu. Khi con bọ hư không chết, nó gây 777 sát thương chuẩn lên tất cả đối thủ trong bán kính 1 ô.

Trên đây là thông tin trang bị Hắc Ám trong Đấu Trường Chân Lý Mùa 5 với những chức năng và hiệu quả riêng biệt. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn. Nếu thấy hay, nhớ chia sẻ bài viết đến bạn bè để biết thêm nhiều thông tin hơn nhé!

Cảm ơn bạn đọc đã dành thời gian để xem bài viết này. Theo dõi Facebook của bọn mình để không bỏ lỡ những bài viết mới nhất về ESPORTS nhé!

Xem thêm: ĐTCL: Thông tin + Cách ghép Trang Bị Hắc Ám Mùa 5 (Phần 1)